Apajamatkat

Rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
Apajamatkat
Tmi Bergkullantie 20 02480
Kirkkonummi puh. 040 5052225
e-mail: ari.paataja@apajamatkat.fi

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA  YHTEYSHENKILÖ
Ari Paataja, ApajamatkatYhteystiedot: ari.paataja@apajamatkat.fi

3. REKISTERIN NIMI
Apajamatkojen asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakkuuden hoito, uudistaminen ja kehittäminen- asiakas- ja suoramarkkinointi- mielipide- ja markkinatutkimus- liiketoiminnan kehittäminen

5. KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ JA REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavat asiakastiedot:

-Nimi
-Syntymävuosi
-Osoite
-Sähköpostiosoite
-Puhelinnumero

Rekisteri sisältää seuraavat käyttötiedot:
-Rekisteröitymispäivämäärä
-Voittajat

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Apajamatkojen ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN OIKEELLISUUSTämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden rekisteröityessä Apajamatkojen postituslistalle tai osallistuessa Apajamatkojen kilpailuihin. Asiakkaalla on mahdollisuus poistaa tietonsa rekisteristä.

8. TIETOJEN POISTAMINEN
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Apajamatkojen tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

 

 

Apajamatkat.fi